TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červen 2012

Praha, 13. července 2012. Český telekomunikační úřad vydává Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen 2012. Ve zprávě přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno výběrovému řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, které ČTÚ zveřejnil dne 12. července 2012 na své elektronické úřední desce. Cílem výběrového řízení je zajištění efektivního využívání volných kmitočů pro rozvoj mobilních sítí nové generace (sítě 4G), široká dostupnost služeb mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu a podpora hospodářské soutěže na mobilním trhu elektronických komunikací.

ČTÚ dále ve zprávě upozorňuje na oznámení zahájení provádění třetího kola analýzy relevantního trhu č. 2 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

Z oblasti ochrany spotřebitele přináší zpráva informaci o stížnostech stovek uživatelů satelitních televizních služeb poskytovaných pod obchodním názvem Skylink a CSlink, kteří se cítí být podvedeni klamavou nabídkou. Uživatelé si zakoupili jednorázově kartu na dekódování tzv. neplacených satelitních programů a v souladu s obchodní nabídkou měli mít zabezpečen neomezený příjem těchto programů bez dalších poplatků. Avšak nový provozovatel uvedených služeb společnost M77 Group S.A. zavedl servisní poplatek.

Celý text zprávy naleznou zájemci na www.ctu.cz.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. července 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2012

Soubory ke stažení
tz4113072012.pdf(107.43 KB)
Top