TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červen 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 13. července Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Monitorovací zpráva informuje o snížení cenových stropů pro regulované roamingové volání (tzv. eurotarif) v rámci EU/EHP z 0,39 €/min na 0,35 €/min (bez DPH) u odchozího volání a z 0,15 €/min na 0,11 €/min (bez DPH) u příchozího volání od 1. července 2011.

Dále monitorovací zpráva informuje o dvou pracovních jednáních ČTÚ se zástupci asociací podnikatelů v elektronických komunikacích. Prvním byla dne 28. června druhá část workshopu na téma Koncepce přenositelnosti telefonních čísel, která navázala na první část ze dne 25. května 2011.

Druhým byl dne 29. června 2011 workshop k návrhu věcného vymezení relevantního trhu č. 5 – „Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací“.

Celý text monitorovací zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. července 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2011

Soubory ke stažení
tz2714072011.pdf(112.63 KB)
Top