TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 14. července Měsíční monitorovací zprávu (MMZ) za měsíc červen 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Z již 35. Monitorovací zprávy ČTÚ je možno připomenout zejména:

V souvislosti s vydáním nařízení EP a Rady (ES) o roamingu, nabízí mobilní operátoři od 1. července regulované roamingové volání (tzv. eurotarif) a také regulovanou roamingovou SMS (tzv. euro-SMS). Nové ceny a cenové stropy, které nesmí operátoři překročit jsou uvedeny v tabulce včetně DPH.

  T-Mobile Telefónica O2 Vodafone Nařízení EP
a Rady
č. 544/2009
Roamingové zvýhodnění EU Eurotarif World Roaming
Odchozí
roamingové volání
(v Kč/min)
12,98 13,10 12,90 13,72
Příchozí
roamingové volání
(v Kč/min)
6,06 6,00 6,00 6,06
SMS
(v Kč/ks)
3,46 3,40 3,45 3,46

Kromě cenových stropů byla tímto nařízením zavedena i minimální tarifikace u příchozích roamingových hovorů (účtování po sekundě, tj. 1+1) a u odchozích roamingových hovorů (účtována první půlminuta celá a další po sekundě, tj. 30+1), kterou operátoři také u těchto volání zavedli.

Kontrolní činnost

ČTÚ provedl kontrolu u společnosti Telefónica O2 za účelem ověřit tzv. životnost zákazníka u akvizičních (akčních) nabídek zahrnujících služby ADSL a jejichž sleva byla podmíněna závazkem trvání smluvního vztahu 12 měsíců. Kontrola byla provedena u balíčků služeb O2 Duo a O2 Trio.

ČTÚ zahájil kontroly v oblasti cen u společností Czech Digital Group a České Radiokomunikace. Cílem kontrol je zjistit a prověřit kalkulaci cen za šíření rozhlasového a televizního vysílání se zaměřením na digitální vysílání.

Digitalizace

Dne 30. června aktualizoval ČTÚ veřejně dostupné informace o pokrytí České republiky televizním vysíláním (http://dtv.ctu.cz). Aktualizace zahrnuje i přínos pokrytí výše zmíněných DVB-T vysílačů a dopad ukončení provozu analogového vysílání ze stanoviště Praha – Mahlerovy sady.

Poštovní služby

V průběhu června byly pravomocně uloženy 4 pokuty v celkové výši 63 000,- Kč (Česká pošta proti nim nepodala rozklad).

Pokuty se týkaly porušení poštovního tajemství, neodůvodněného vrácení poštovní zásilky, ve 2 případech pak neposkytnutí správných informací o poskytovaných službách.

Více informací včetně tabulek a grafů najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. července 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2009

Top