TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za březen 2013

Praha, 11. dubna 2013. Český telekomunikační úřad dnes vydává Měsíční monitorovací zprávu za březen 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

V tématu měsíce ČTÚ informuje o aktualizované Státní politice v elektronických komunikacích, kterou vláda ČR schválila dne 20. března 2013 pod označením „Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice“.

Zpráva upozorňuje, že dne 15. března 2013 skončila veřejná konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/XX.2013-Y původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

ČTÚ dne 28. března 2013 zahájil veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2013-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby. Připomínky je možno uplatnit do jednoho měsíce od zahájení veřejné konzultace.

ČTÚ připravil a dne 28. března 2013 zveřejnil k připomínkám návrh harmonizovaných podmínek pro využití pásma 40,5–43,5 GHz v pevné radiokomunikační službě. Návrh má umožnit využití pásma pevnými vysokokapacitními směrovými mikrovlnnými spoji.

ČTÚ v březnu zpracoval návrhy analýz relevantních trhů č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Návrhy ČTÚ předložil 8. dubna k veřejné konzultaci.

ČTÚ rovněž připravil návrh analýzy relevantního trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě a věcné vymezení trhu č. 6 −; velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity. Návrh analýzy a věcné vymezení ČTÚ projedná s odbornou veřejností na pracovním jednání 25. dubna 2013.

ČTÚ ve zprávě také informuje, že proti rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne 8. března 2013 o zrušení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz se žádný z účastníků aukce neodvolal. Rozhodnutí tak dne 26. března 2013 nabylo právní moci.

Měsíční monitorovací zpráva je k dispozici zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. dubna 2013

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2013

Soubory ke stažení
tz2811042013.pdf(95.06 KB)
Top