TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za březen 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 14. dubna 2011 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc březen 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno pravidelné hodnotící zprávě o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání k 15. březnu 2011, kterou ČTÚ vydal 31. března 2011. Dokument obsahuje informace o aktuálním stavu realizace všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání, zahrnuje rovněž porovnání s výchozím stavem pokrytí ČR a podrobný přehled týkající se druhotné vysílací sítě pro šíření stávajícího analogového televizního vysílání.

Zpráva dále upozorňuje na zrušení části zákona o elektronických komunikacích, která ukládá operátorům hlasových služeb a poskytovatelům internetu uchovávat provozní a lokalizační údaje o uskutečněné komunikaci, Ústavním soudem dne 31. března 2011.

Monitorovací zpráva za březen dále mimo jiné přináší informaci o uveřejnění změny vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Hlavním důvodem vydání této změny vyhlášky je změna zákonného zmocnění o stanovování výjimek z přenositelnosti telefonních čísel loňskou novelou zákona o elektronických komunikacích.

V průběhu března ČTÚ dokončil proces hodnocení zajištění poskytování vybraných služeb neuložených v rámci povinnosti poskytování univerzální služby a zveřejnil sdělení, že uvedené služby jsou v ČR i nadále poskytovány v požadované kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupné ceny.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. dubna 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2011

Soubory ke stažení
tz1214042011.pdf(81.82 KB)
Top