TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za březen 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 8. dubna 2010 Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc březen 2010. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 17. března ČTÚ vydal v pořadí již čtvrtou průběžnou zprávu o Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. březnu 2010. Na základě detailně vyhodnoceného stavu ČTÚ zkonstatoval, že přechod probíhá z hlediska rozšiřování pokrytí území digitálním TV vysíláním v souladu s harmonogramem stanoveným v technickém plánu přechodu (TPP).

ČTÚ zveřejnil dne 29. března k veřejné konzultaci dokument Strategie správy kmitočtového spektra (3S Strategie) – podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití vybraných částí rádiového spektra. Záměrem ČTÚ je poskytnout široké veřejnosti informace o dalším postupu ČTÚ při správě vybraných úseků rádiového spektra.

V části Téma měsíce ČTÚ navázal na informace o vývoji cen uveřejněný v minulé monitorovací zprávě. Pro vytvoření uceleného pohledu na vývoj cen, zařadil ČTÚ do této monitorovací zprávy (za březen 2010) doplňující informace o cenách služeb ASDL širokopásmového přístupu a mobilního přístupu k síti Internet, cenách mobilních služeb, cenách služeb přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě a cenách mezinárodního volání v rámci veřejně dostupné telefonní služby poskytované v pevném místě.

Více informací včetně tabulek a grafů, zejména o vývoji cen vybraných služeb, najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. dubna 2010

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2010

Soubory ke stažení
tz1008042010.pdf(115.53 KB)
Top