TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za březen 2009

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 10. dubna Měsíční monitorovací zprávu (MMZ) za měsíc březen 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Tématem měsíce března je stav přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ provedl vyhodnocení stavu přechodu na digitální televizní vysílání a dne 18. března 2009 zveřejnil druhou zprávu o průběhu přechodu v jednotlivých územních oblastech.

Vyhodnocení stavu přechodu na digitální vysílání je provedeno k datu 15. března 2009, a obsahuje jak informace o postupu realizace jednotlivých vysílacích sítí, tak i porovnání aktuálního stavu pokrytí jednotlivých územních oblastí v rámci ČR zemským analogovým a zemským digitálním televizním vysíláním.

Z pohledu dostupnosti digitálního televizního signálu je možno konstatovat, že k datu 15. března 2009 je digitální TV vysílání (alespoň jedna síť) dostupné pro 60 % obyvatel ČR. Prakticky od konce října 2008 je souběžné pokrytí (analogové i digitální televizní vysílání daného programu) jednotlivých celoplošných televizí zajišťováno v souladu s TPP pro program ČT 1 nejméně pro 56 % obyvatel ČR, pro program TV NOVA nejméně pro 49 % obyvatel ČR a pro TV Prima nejméně pro 40 % obyvatel. Souběžné vysílání všech tří výše uvedených TV stanic je již nyní zajištěno pro nejméně 47 % obyvatel ČR. V rámci tohoto souběžného vysílání rovněž došlo ke zvýšení rozsahu pokrytí programem TV Prima o 21 % obyvatel.

Pokud jde o odborné činnosti ČTÚ v měsíci březnu 2009, uvádí Měsíční monitorovací zpráva vedle informací o připravovaných regulačních opatřeních a o postupu ČTÚ v oblasti univerzální služby, zejména informaci o významném nárůstu počtu podání v oblasti účastnických sporů.

V průběhu měsíce března ČTÚ zahájil 13 241 nových správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu zahájených správních řízení o 31,7 %. Bylo vydáno 5 158 rozhodnutí ve věci (tj. o 174 více v porovnání s březnem 2008), z toho 5 091 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Více informací včetně tabulek a grafů najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 15. dubna 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2009

Soubory ke stažení
tz1815042009.pdf(41.79 KB)
Top