TISKOVÁ ZPRÁVA Memorandum o spolupráci mezi Českým telekomunikačním úřadem a ČVUT Praha, fakultou elektrotechnickou

Poslední březnový den byl ve znamení podpisu memoranda o spolupráci mezi Českým telekomunikačním úřadem a Elektrotechnickou fakultou Českého vysokého učení technického v Praze.

Memorandum o spolupráci podepsali Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ a Boris Šimák, děkan ČVUT v Praze, Fakulty elektrotechnické. Deklarovaným účelem memoranda je potřeba rozvoje dlouhodobé odborné spolupráce; na straně ČTÚ zejména v oblasti posílení kvality a jistoty rozhodovacích procesů a zlepšení odborné úrovně svých zaměstnanců, na straně ČVUT potom očekávané posílení odborné erudice svých zaměstnanců při řešení aktuálních problémů v oblasti elektronických komunikací.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 1. dubna 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2009

Soubory ke stažení
tz1701042009.pdf(31.33 KB)
Top