TISKOVÁ ZPRÁVA Konference Digitální budoucnost krok za krokem

Mezi jinými na konferenci vystoupili Jean-Jacques Sahel (Microsoft), Evžen Tošenovský (Evropský parlament), Antonio Drossos (Rewheel) či Linda Doyle (Trinity College Dublin). Své plány a vize představili rovněž zástupci Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu a v seznamu přednášejících nechyběli ani zástupci českých veřejnoprávních médií a obchodních společností působících v oblasti telekomunikací či IT.

Řečníci napříč jednotlivými panely se shodli na tom, že klíčové pro další rozvoj v této oblasti jsou především investice do výstavby vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, podpora digitálních služeb a zejména vzdělávání obyvatel s cílem zvýšit digitální gramotnost a elektronické dovednosti. Zdůraznili rovněž otázku efektivního využití radiového spektra a další rozvoj digitálního vysílání.

Nezávislá konzultantská společnost Rewheel se prostřednictvím svého zástupce Antonia Drossose vyslovila k myšlence jednotného evropského trhu, a to především z pohledu zákazníků, kteří tak získají větší možnosti výběru služeb a snížení cen za mezinárodní roaming. Antonio Drossos přinesl také zajímavou studii věnovanou dopadu oligopolního rozdělení telekomunikačního trhu (či naopak vysoké míry konkurence) na investice v oblasti, rozvoj a využití rychlejších sítí či užívání dat.

Panel věnovaný radiovému spektru představil účastníkům mimo jiné strategii správy spektra v České republice. Vize a reálné možnosti v oblasti DVB-T2 nastínil manažer digitalizace České televize Pavel Hanuš. Poukázal přitom na zrychlování inovačních cyklů při současném přirozeně pomalejším adaptačním procesu na nové technologie. V tématu digitalizace českých médií pokračoval i Filip Rožánek, který přiblížil možnosti i bariéry v digitalizaci vysílání Českého rozhlasu.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. října 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2013

I. panel: Regulace vs. Investice

Top