TISKOVÁ ZPRÁVA ke druhému zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele dílčí služby přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě prostřednictvím speciálních koncových zařízení v rámci univerzální služby

Ve dnech 18. a 22. května 2009 se na Českém telekomunikačním úřadě (dále jen „Úřad“) konalo druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na poskytovatele dílčí služby přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích.

V rámci prvního dne zasedání byly zodpovídány upřesňující otázky členů výběrové komise společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Poté bylo jednání přerušeno k prostudování podkladů předložených výběrové komisi.

Na druhé části zasedání dne 22. května 2009 byly projednány výsledky hodnocení přihlášky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a v ní obsažené nabídky.

O vyhodnocení nabídky uvedené společnosti do výběrového řízení zpracovala výběrová komise Závěrečnou zprávu, kterou spolu s dokumentací výběrového řízení předala Úřadu k dalšímu postupu podle zákona o elektronických komunikacích.

Ing. Marek Ebert v. r.
předseda výběrové komise

Praha 22. května 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2009

Soubory ke stažení
tz2522052009.pdf(41.88 KB)
Top