TISKOVÁ ZPRÁVA ke druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz

Dne 3.10. t.r. se uskutečnila před řídícím výborem prezentace společností, které předložily své žádosti do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí (FWA) ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz v České republice...

V Praze dne 3.10.2002

Dne 3.10. t.r. se uskutečnila před řídícím výborem prezentace společností, které předložily své žádosti do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí (FWA) ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

Možnosti prezentace využily všechny tři společnosti, které předložily své žádosti do výběrového řízení. Na každou prezentaci navazovalo zodpovězení dotazů členů řídícího výboru k předloženým žádostem. Po ukončení prezentací se uskutečnilo 2. zasedání řídícího výboru. Řídící výbor na tomto zasedání zhodnotil prezentace a konstatoval, že splnily svůj účel.

Ing. David Stádník v.r.předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:Ing. Pavla Krauskopfová, tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 224 004 751, fax: 224 911 750,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top