TISKOVÁ ZPRÁVA k zahájení projektu „Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu“, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Český telekomunikační úřad zahájil v dubnu 2010 práce na projektu „Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu“. Projekt je veden pod registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/48.00025 v rámci výzvy č. 48 – Efektivní správní úřad a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je vytvoření Strategie rozvoje informačního systému ČTÚ tak, aby optimálně podporovala cíle a úkoly ČTÚ. Strategie bude stanovena na základě analýzy současného stavu s tím, že bude obsahovat popis dílčích celků IS ČTÚ, stanovení kritických komponent systému, definice slabých a silných míst IS ČTÚ, příležitosti a hrozby.

Při realizaci projektu bude využito služeb externího dodavatele, který bude vybrán veřejnou zakázkou malého rozsahu.

Projekt bude rozdělen do čtyř částí, a to:

  • Zpracování analýzy současného stavu IS ČTÚ;
  • Stanovení cílového stavu;
  • Zpracování rozdílové analýzy;
  • Stanovení strategie rozvoje.

ČTÚ předpokládá zahájení zadávacího řízení pro první část projektu v květnu 2010.

Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 10. května 2010

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2010

Soubory ke stažení
tz1610052010.pdf(164.72 KB)
Top