TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích

Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala podle § 39 odst. 8 a § 107 odst. 8 písm. b) bodu 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písmene g) zákona o elektronických komunikacích společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ: 60193336 (dříve ČESKÝ TELECOM, a.s.).

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. července 2006.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r. 
předseda Rady             
Českého telekomunikačního úřadu

Praha dne 28. července 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2006

Soubory ke stažení
Top