TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích

Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala podle § 38 odst. 3 a § 107 odst. 8 písm. b) bodu 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit v rámci univerzální služby osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 38 odst. 4 Zákona a v souladu s § 44 a § 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek (dále jen „zvláštní ceny“) tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby byla uložena těmto společnostem:

  • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336,
  • Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001.

Rozhodnutí nabyla právní moci dne 1. července 2008.

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí             
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. července 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2008

Soubory ke stažení
tz2202072008.pdf(34.74 KB)
Top