TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání přídělů rádiových kmitočtů účastníkům výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM

Dne 22. června 2009 vydal předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu rozhodnutí, kterým udělil příděl rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM společnostem:

  • Vodafone Czech Republic a.s.
  • T-Mobile Czech Republic a.s.
  • Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Příděly rádiových kmitočtů byly uděleny na základě výsledků výběrového řízení a po uhrazení stanoveného poplatku.

Příděly rádiových kmitočtů převzali zástupci uvedených společností téhož dne.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 22. června 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2009

Soubory ke stažení
tz2822062009.pdf(40.47 KB)
Top