TISKOVÁ ZPRÁVA k výběru umístění bloků rádiových kmitočtů ve výběrovém řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM

Dne 18. května 2009 proběhl na Českém telekomunikačním úřadě za účasti notáře a zástupců předkladatelů přihlášek výběr umístění bloků rádiových kmitočtů ve výběrovém řízení. Výběr byl proveden zástupci předkladatelů přihlášek losováním.

Na výběr umístění bloků rádiových kmitočtů navázalo čtvrté zasedání výběrové komise pro výběrové řízení. Výběrová komise na tomto zasedání projednala výsledky losování a zpracovala závěrečnou zprávu, kterou předala s dokumentací výběrového řízení Českému telekomunikačnímu úřadu k zajištění dalšího postupu.

Ing. Marek Ebert v. r.
předseda výběrové komise

Praha 18. května 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2009

Soubory ke stažení
tz2418052009.pdf(40.16 KB)
Top