TISKOVÁ ZPRÁVA: K výběrovému řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz

Tisková zpráva o převzetí Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy.

V návaznosti na informaci o vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy Český telekomunikační úřad informuje, že Zadávací dokumentaci uvedeného výběrového řízení si po předchozím zaplacení účastnického poplatku převzalo ve dnech 3. - 6. února 2004 šest zájemců o účast ve výběrovém řízení. Zaplacení účastnického poplatku a převzetí Zadávací dokumentace je podmínkou pro účast ve výběrovém řízení, jehož dalším krokem bude předkládání žádostí do výběrového řízení dne 25. února 2004.

Ing. David Stádník, v.r.
Předseda Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. února 2004

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
Odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2004

Soubory
tz032005.pdf(25.09 KB)
Top