TISKOVÁ ZPRÁVA K výběrovému řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz

Český telekomunikační úřad informuje, že Zadávací dokumentaci uvedeného výběrového řízení si po předchozím zaplacení účastnického poplatku převzali dne 19. ledna 2005 čtyři zájemci o účast ve výběrovém řízení.

V návaznosti na informaci o vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz dne 13. ledna 2005 Český telekomunikační úřad informuje, že Zadávací dokumentaci uvedeného výběrového řízení si po předchozím zaplacení účastnického poplatku převzali dne 19. ledna 2005 čtyři zájemci o účast ve výběrovém řízení. Zaplacení účastnického poplatku a převzetí Zadávací dokumentace je podmínkou pro účast ve výběrovém řízení, jehož dalším krokem bude předkládání žádostí do výběrového řízení dne 4. února 2005.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 20. ledna 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet:

© I/2005

Soubory ke stažení
tz012005.pdf(39.6 KB)
Top