TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě prostřednictvím speciálních koncových zařízení v rámci univerzální služby

Dne 7. května 2009 se na Českém telekomunikačním úřadě konalo za účasti notářky předkládání přihlášek zájemců o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích.

Ve stanovené lhůtě předložila svoji přihlášku společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Na předkládání přihlášek navázalo první zasedání výběrové komise. Výběrová komise schválila dokumenty upravující její činnost a rozhodla, že předložená přihláška splňuje stanovené požadavky a bude dále hodnocena.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 7. května 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

©ČTÚ V/2009

Soubory ke stažení
tz2207052009.pdf(41.32 KB)
Top