TISKOVÁ ZPRÁVA k oznámení společností ČESKÝ TELECOM, a.s. ze dne 14. června 2006

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v reakci na oznámení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. o zvýšení některých cen za vytáčený přístup ke službám sítě Internet (dále jen „dial-up Internet“) uvádí:

Ceny za službu dial-up Internet pro koncové uživatele nejsou Úřadem regulovány, a to v souladu se závěry z provedené analýzy příslušného relevantního trhu.

Důvodem zvýšení koncových cen u volání na některá přístupová čísla je různá výše ceny za ukončení (terminaci) dial-up Internet volání v sítích alternativních operátorů, kterou bude ČESKÝ TELECOM, a.s. těmto operátorům hradit, a kterou zohledňuje v ceně pro koncového uživatele.

Podle názoru Úřadu je takový postup společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. při úpravě některých cen za dial-up Internetové volání a jejich stanovení v rozdílné výši pro případy volání do sítí různých alternativních operátorů možný.

V případě, kdy by se rozdílné koncové ceny pro dial-up Internetové volání do sítí různých alternativních operátorů, popř. cen za dial-up Internetové volání vlastních organizačních složek společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. nebo Internet Service Providerů (ISP) připojených k jeho síti, lišily z jiných důvodů než z různých terminačních cen pro jednotlivé operátory, mohl by být postup společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. posuzován jako jednání omezující hospodářskou soutěž.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.  
předseda Rady              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. června 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2006

Soubory ke stažení
Top