TISKOVÁ ZPRÁVA k oznámení Evropské komise z 7. července 2006 o ukončení řízení vedených s Českou republikou ve věci nesplnění některých povinností vyplývajících z regulačního rámce EU pro elektronické komunikace

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) uvítal sdělení Evropské komise ze 7. července 2006, ve kterém vedle dalšího oznámila i uzavření tří řízení, která vedla s Českou republikou ve věci nesplnění některých povinností vyplývajících z regulačního rámce EU pro elektronické komunikace, kdy důvodem byly Komisí namítaná nedostupnost jednotného telefonního seznamu účastníků všech poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby, absence přenositelnosti telefonních čísel mezi mobilními sítěmi a nedostatečná ochrana před nevyžádanou reklamou v elektronické komunikaci.

Ukončení uvedených řízení ze strany Komise je dokladem toho, že se České republice podařilo urychleně namítané nedostatky odstranit, a že evropský regulační rámec pro elektronické komunikace je v podmínkách České republiky implementován správně.

K výše uvedenému rozhodnutí Komise přispěla dvě zásadní opatření přijatá Úřadem.
V prosinci 2005 svým rozhodnutím uložil povinnost zajistit poskytování jednotného telefonního seznamu v rámci poskytování univerzální služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dříve ČESKÝ TELECOM, a.s.) a v červnu 2005 opatřením obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 stanovil podmínky pro přenositelnost telefonních čísel tak, že přenesení telefonního čísla mezi mobilními sítěmi je dostupné od 15. ledna 2006.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.v.r.   
předseda Rady          
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. července 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2006

Soubory ke stažení
Top