TISKOVÁ ZPRÁVA k oznámení ČESKÉHO TELECOMU, a.s. ze dne 5. dubna 2006

Český telekomunikační úřad v reakci na oznámení ČESKÉHO TELECOMU, a.s. uvádí:

Novinky v tarifech, které hodlá ČESKÝ TELECOM uplatnit, se dotýkají i tarifů, které jsou dosud regulovány ČTÚ. Zejména se jedná o tarify MINI a STANDARD. Podle nového zákona o elektronických komunikacích však dosavadní regulace cen končí 1. května 2006. V souladu s výsledky analýz, které prokázaly značnou míru konkurence, nebudou ceny pro koncové účastníky až na výjimky dále regulovány.

ČTÚ vítá oznámené zjednodušení tarifů, protože transparentní tarify umožňují účastníkovi rozhodnout se pro operátora, který nabízí pro něho nejvýhodnější služby.

Přesto, že dochází ke zvýšení měsíčního paušálu za připojení k telefonní síti, považuje ČTÚ tento krok za nezbytný k tomu, aby byla dokončena náprava těchto cen deformovaných křížovým financováním. To současně umožnilo snížit minutové ceny volání.

Pro plné odstranění křížového financování zákon stanoví nepřekročitelnou lhůtu jednoho roku.

ČTÚ vítá odstranění protisoutěžního omezení u tarifu MINI – nyní bude pro účastníky dostupná služba volba a předvolba operátora (CS/CPS) i přístup k ADSL.

Oznámené tarify dále respektují požadavek ČTÚ, aby uživatelé, kteří chtějí využívat pouze ADSL, nemuseli platit plnou měsíční cenu za připojení v případě, že nechtějí využívat hlasové služby.

ČTÚ bude sledovat vývoj na trhu a průběžně posuzovat dopady těchto změn na spotřebitele a na úroveň konkurence na trhu elektronických komunikací.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.
předseda Rady           

Praha 5. dubna 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
kancelář předsedy Rady,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2006

Soubory ke stažení
Top