TISKOVÁ ZPRÁVA k označování správného názvu adresní pošty

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) vyhověl rozkladu České pošty, s.p. proti Rozhodnutí Úřadu ze dne 19. dubna 2006 ve věci označování správného názvu adresní pošty v poštovní adrese.

Záležitost bude znovu posouzena a po konzultaci se zúčastněnými stranami bude vydáno nové Rozhodnutí, které bude respektovat zájmy uživatelů poštovních služeb, zjednodušení postupů České pošty, s.p., s přihlédnutím k efektivnímu vynakládání jejích finančních prostředků i všech důsledků úprav názvů adresní pošty v poštovní adrese.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.
předseda Rady           
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. srpna 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2006

Soubory ke stažení
Top