TISKOVÁ ZPRÁVA k otevírání obálek s přihláškami zájemců o účast ve výběrovém řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM

Dne 23. dubna 2009 proběhlo na Českém telekomunikačním úřadě za účasti notáře a zástupců předkladatelů přihlášek otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení.

Přihlášky předložily tyto společnosti v následujícím pořadí:

  • Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
  • T-Mobile Czech Republic a.s.
  • Vodafone Czech Republic a.s.

Na toto jednání navázalo druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení. Výběrová komise na tomto zasedání rozhodla, že všechny předložené přihlášky postupují do dalšího hodnocení.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 23. dubna 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2009

Soubory ke stažení
tz1923042009.pdf(33.09 KB)
Top