TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy

Dne 5. března se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě druhé zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy. V rámci zasedání řídícího výboru se uskutečnila prezentace žádostí, předložených do výběrového řízení dne 25. února. Na této prezentaci představili řídícímu výboru své žádosti všichni čtyři předkladatelé platných žádostí a odpověděli ve vymezeném čase na dotazy členů řídícího výboru.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda řídícího výboru

Praha 5. března 2004

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
Odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

Soubory
tz062004.pdf(35.15 KB)
Top