TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz

Dne 11. února 2005 se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě druhé zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz.

V rámci zasedání řídícího výboru představili ve stanoveném čase své žádosti všichni tři předkladatelé platných žádostí a odpověděli na dotazy členů řídícího výboru.

Řídící výbor také projednal a schválil podklady pro hodnocení jednotlivých žádostí předložených do výběrového řízení.

Ing. David Stádník, v.r.
předseda řídícího výboru

Praha 11. února 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© II/2005

Soubory
Top