TISKOVÁ ZPRÁVA k cenovému rozhodnutí č. 01/PROP/2002

TISKOVÁ ZPRÁVA k cenovému rozhodnutí č. 01/PROP/2002, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných telekomunikačních sítí

kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných telekomunikačních sítí

Pod záštitou Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) byl iniciován společný projekt s cílem vypracovat novou metodiku pro stanovení cen za propojení s využitím nákladového modelu obecně známého pod názvem LRAIC (Long Run Average Incremental Cost). Projekt byl vypracován pracovní skupinou ustavenou představenstvem APVTS za vedení konzultantů anglo-americké firmy LaunchWorks Ltd. Účast na projektu přijal i Český telekomunikační úřad.

  • Práce na vývoji modelu LRAIC byly započaty v březnu 2000. Členové pracovní skupiny se scházeli na pravidelných pracovních jednáních v období od června do listopadu 2001 a společně předložili vedení APVTS odsouhlasenou metodiku LRAIC, která vznikla z původního návrhu modelu vypracovaného konzultační firmou European Economic Research Ltd. (EER) dle zadání Information Society Directorate General při Evropské komisi v prosinci 1998. Funkcionalita modelu byla dle odsouhlasených principů přizpůsobena specifickým podmínkám českého telekomunikačního trhu.

Model byl předán Českému telekomunikačnímu úřadu v příloze dopisu APVTS ze dne 28.11.2001. ČTÚ dopracoval podmínky a vztah k již vydaným cenovým rozhodnutím. Model se stal základem cenového rozhodnutí č. 01/PROP/2002, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných telekomunikačních sítí.

Přesto, že Český telekomunikační úřad nemá tuto povinnost, byl návrh cenového rozhodnutí č. 01/PROP/2002 předán APVTS dne 11. 2. 2002 k připomínkám s termínem 20.2.2002. Český telekomunikační úřad obdržel připomínky od členů APVTS v době od 20.2.2002 do 26.2.2002. Po zapracování opodstatněných připomínek Český telekomunikační úřad cenové rozhodnutí vydal s účinností dne 5. 3. 2002.

LRAIC - situace v Evropě

Evropské země používají následující metodiky pro stanovení cen za propojení:

  • 31% evropských zemí používá metodiku LRAIC,
  • 18% mix mezi LRAIC a FDC (Fully Distributed Costs), např. Španělsko, Švédsko, Nizozemí, Švýcarsko,
  • 29% FDC Fully Distributed Costs, např. Itálie, Norsko, Portugalsko, Belgie, Dánsko) a
  • 12% ostatní.

Příklady zemí, kde se používá LRAIC jsou: Rakousko, Německo, Irsko, Lucembursko, Velká Británie.

Dánsko - zahájilo práce na modelu v červenci roku 2000, na květen 2002 připravují finální model a ceny by se dle tohoto modelu měly počítat v prosinci roku 2002. Celková doba pro implementaci modelu do cen by měla být okolo 2,5 roku.

Irsko - zahájilo práce na modelu v roce 1998 a testoval se v březnu 2000. Sběr dat zde trval cca 1 rok. Jako celková doba pro implementaci modelu do cen byla udána 3 roky.

Švýcarsko zahájilo přípravy v roce 1997 a ceny dle tohoto modelu byly stanoveny v říjnu 1999. Sběr dat trval cca 1 rok.

Velká Británie zavedla model LRIC s účinností od 1. 10. 1997 pro provozovatele veřejných pevných telekomunikačních sítí British Telecom s tím, že je nutno stanovit ceny za propojení na úrovni založené na skutečných nákladech včetně přiměřeného zisku (v návaznosti na Směrnici EC/97/33).

V Praze dne 19. března 2002

Ing. David Stádník v.r.
předsedaČeského telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová,
tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24004 811,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top