TISKOVÁ ZPRÁVA k 6. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Dne 23. listopadu t.r. se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu 6. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizovánía provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

V Praze dne 23. listopadu 2001

Dne 23. listopadu t.r. se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu 6. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizovánía provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

V rámci svého zasedání řídící výbor projednal výši minimální nabídkové ceny za licenci UMTS pro druhý stupeň výběrového řízení (aukci), včetně podmínek její úhrady. Nabídková minimální cena bude vyhlášena na internetové stránce ČTÚ dne 26. listopadu 2001 po ukončení schůze vlády ČR.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová, tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24004 811,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top