TISKOVÁ ZPRÁVA Jednání technické skupiny pro implementaci nařízení vlády o technickém plánu přechodu na digitální vysílání na ČTÚ

Dne 13. listopadu 2008 se v sídle ČTÚ uskutečnila další schůzka zástupců provozovatelů vysílání, operátorů vysílacích sítí a pracovníků Českého telekomunikačního úřadu, na které byla projednávána aktuální problematika přechodu na digitální televizní vysílání.

Hlavním bodem jednání, které řídil předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, bylo vyhodnocení změn provedených k 31. říjnu tohoto roku, kdy došlo k přechodu programů České televize z vysílací sítě 2 do vysílací sítě 1 (Praha, Brno, Ostrava, Domažlice, Ústí nad Labem), ukončení analogového televizního vysílání programu ČT2 z některých vysílačů (Ústí nad Labem, Praha – město, Cheb, Plzeň) a v neposlední řadě i rozšíření vysílací sítě 2 v lokalitách (Praha, Plzeň, Chomutov). V průběhu jednání bylo konstatováno, že z dosavadních výsledků lze přechod hodnotit jako úspěšný, protože nedošlo k žádným zásadním výpadkům v možnosti příjmu televizního vysílání jednotlivých programu, ačkoliv zejména v prvních dnech bylo nutno řešit některé technické problémy, které byly příčinou některých nedostatků (nepřítomnost EPG apod.).

Provedený přechod současně potvrdil, že veřejnost má obecně velmi dobré povědomí o problematice digitalizace televizního vysílání, ale informační kampaň je nutno více směřovat k řešení konkrétních problémů, resp. návodům jak odstranit některé technické problémy, se kterými se jednotlivé domácnosti v průběhu procesu mohou setkat. Pozornost je nutno také věnovat problematice úpravy společných televizních antén, včetně výkladu zákona o elektronických komunikacích ve smyslu plnění povinností, které tento zákon ukládá majitelům domů a bytů. S ohledem na skutečnost, že dosud nebylo zřízeno centrální pracoviště, je možno případné potíže s příjmem digitálního vysílání nahlásit na „ohlašovnu poruch digitálního vysílání“, kterou na svých internetových stránkách zřídila České televize.

Operátoři jednotlivých vysílacích sítí na závěr potvrdili, že jsou do konce roku připraveni uvést do provozu zbývající digitální vysílače v termínech, které deklarovali již dříve.

Na toto jednání navázalo další zasedání Technické skupiny zřízené v rámci Národní koordinační skupiny, které se zabývalo v návaznosti na výše uvedenou problematiku otázkami spojenými s technickým řešením potřebných úprav společných televizních antén i individuálních přijímacích zařízení. Za tímto účelem bude v nejbližší době aktualizováno a doplněno již dříve vydané doporučení Technické skupiny NKS k úpravě společných antén.

Technická skupina též pokračovala v přípravě dokumentu, který shrnuje minimální technické požadavky na přijímací zařízení pro DVB-T vysílání (D-Book).

Po zapracování navrhovaných úprav budou uvedené dokumenty Technické skupiny poskytnuty Národní koordinační skupině k dalšímu využití.

Jedním ze závěrů jednání obou skupin na ČTÚ je také návrh pro NKS k brzkému společnému jednání s týmem NKS, připravujícím informační kampaň k procesu přechodu. Na takovém jednání by bylo možno operativně předat a diskutovat zkušenosti a náměty, vyplývající z dosavadního vyhodnocení digitalizace televizního vysílání.

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. listopadu 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2008

Soubory ke stažení
tz3614112008.pdf(36.39 KB)
Top