TISKOVÁ ZPRÁVA Jednání k problematice zahájení zemského digitálního televizního vysílání ve vysílacích sítích 2 a 3 v územní oblasti Ostrava

Český telekomunikační úřad oznamuje, že se 24. 3. 2011 uskutečnilo společné jednání k problematice zahájení zemského digitálního televizního vysílání ve vysílacích sítích 2 a 3 v územní oblasti Ostrava. Možnost zahájení digitálního vysílání v souladu s harmonogramem stanoveným v TPP je v této oblasti omezena nedostatkem vhodných rádiových kanálů v důsledku zajištění ochrany stávajícího analogového vysílání v České republice i v zahraničí.

Jednání všech dotčených subjektů svolal předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu s cílem odsouhlasit návrh České televize na realizaci finálního řešení přechodu na digitální televizní vysílání v územní oblasti Ostrava již k termínu 30. 4. 2011. Česká televize navrhla ukončit analogové vysílání na vysílači Frýdek 37 (program ČT1), Frýdek 52 (program Nova) a Ostrava 48 (program Prima), což by za recipročních podmínek uvolnilo rádiové kanály nezbytné pro zahájení provozu vysílačů Ostrava, Ostrava Slezská Ostrava a Frýdek na finálních rádiových kanálech v souladu s TPP. Toto řešení však nenalezlo podporu u zástupců komerčních provozovatelů vysílání a jednání bylo neúspěšně ukončeno s tím, že nejpozději 25. 3. 2011 Česká televize oznámí svůj další postup.

Česká televize 25. 3. 2011 vydala prohlášení, že bez dalších podmínek vypne vysílač Frýdek a rádiový kanál 37 uvolní pro vysílací síť 2. Tímto jednostranně vstřícným krokem České televize se podaří vyřešit finální stav pro vysílací síť 2. Možnost obdobného řešení pro vysílací síť 3 bude záviset na dalších jednáních společnosti FTV Prima a společnosti RTA (držitel regionální licence) s Českými radiokomunikacemi a.s., které návrh České televize rovněž podpořily. V každém případě bude konečné řešení pro vysílací síť 3 realizováno v termínu pozdějším.

Na konci dubna 2011 tak dojde pouze k zahájení zemského digitálního televizního vysílání ve vysílací síti 2 na rádiovém kanále 37.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 28. března 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2011

Soubory ke stažení
tz1028032011.pdf(81.51 KB)
Top