TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropská komise navrhuje jasná pravidla pro digitální ekonomiku

Praha, 14. září 2016 – Evropská komise dnes představila ambiciózní plán revize telekomunikačního rámce. Nová pravidla mají podpořit investice do vysokokapacitních sítí a zvýší konkurenceschopnost Evropy v digitálním světě. Český telekomunikační úřad věří, že sloučením všech pravidel pro elektronické komunikace do jediného aktu dojde ke zpřehlednění úpravy a odstranění nadbytečných a zastaralých ustanovení.

Evropská komise plánuje do roku 2025 splnit trojici strategických cílů:

  • zajistit vysokokapacitní přístup k internetu (s rychlostí 1 Gbps pro každého uživatele) na univerzitách, ve školách, výzkumných centrech, u všech poskytovatelů veřejných služeb, 
  • všechny evropské domácnosti, ať již ve městech či na venkově, mají mít k dispozici konektivitu alespoň 100 Mbps pro download,
  • všechna zastavěná území, včetně hlavních silnic a železnic, budou pokryty systémy bezdrátové komunikace 5. generace; v každém členském státě EU má být technologie 5G dostupná na komerčním základě alespoň v jedné aglomeraci.

„Tyto záměry by nebyly realizovatelné bez masivních investic. EK proto v návrhu dokumentu nazvaném Evropský kodex elektronických komunikací představila zjednodušená regulační pravidla, která napříč Unií mají zatraktivnit investice do špičkové infrastruktury tím, že půjde o podporu společných investic do budování infrastruktury či možnost jejího sdílení,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a dodává: „Pro regulátory návrh přináší nové pravomoci a nástroje.“

Evropská komise odhaduje, že v příštích 10 letech investice do superrychlého internetu přesáhnou 500 miliard euro.

Nová pravidla v sobě zahrnují:

  • zvýšení konkurenceschopnosti a ochrany investic,
  • efektivnější nakládání s rádiovým spektrem,
  • silnější ochranu spotřebitelů,
  • bezpečnější sítě a férová pravidla pro všechny uživatele.

Český telekomunikační úřad tyto aktivity Evropské komise vnímá jako krok správným směrem k posílení potenciálu digitální ekonomiky pro ekonomický růst celé EU a je připraven ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spolupracovat na přípravě rámcové pozice. Současně připravuje workshop pro odbornou veřejnost k předloženému návrhu revize regulačního rámce.

Soubory ke stažení
Top