TISKOVÁ ZPRÁVA: EK schválila notifikaci návrhu na úhradu čistých nákladů České poště

Praha, 25. července 2022 – Evropská komise dnes vydala dlouho očekávané rozhodnutí ve věci posouzení notifikace návrhu ČR na úhradu čistých nákladů České poště v maximální výši 7,5 miliardy Kč za plnění povinností v rámci univerzální služby v období 2018–2022.

„Jsme rádi, že bylo konečně toto rozhodnutí vydáno a zúročena náročná práce a komunikace. Je dobře, že se tak stalo ještě před rozhodnutím o novém držiteli poštovní licence,“ uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Komise posoudila navrhované opatření podle pravidel EU pro státní podporu, konkrétně podle čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a také na základě pravidel týkajících se kompenzací za plnění povinností univerzální služby podle rámce pro služby obecného hospodářského zájmu a směrnice o poštovních službách.

Více informací v tiskové zprávě Evropské komise:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4703

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top