TISKOVÁ ZPRÁVA Druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů

Dne 6. prosince 2011 se na Českém telekomunikačním úřadě (dále jen „Úřad“) konalo druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů.

Výběrová komise projednala výsledky hodnocení přihlášky společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. předložené do výběrového řízení a v ní obsažené nabídky. Na základě provedeného hodnocení výběrová komise doporučila Úřadu uložení povinnosti poskytovat uvedenou službu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Závěrečnou zprávu o vyhodnocení nabídky se svým doporučením výběrová komise předala Úřadu.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. prosince 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2011

Soubory ke stažení
tz4713122011.pdf(80.54 KB)
Top