TISKOVÁ ZPRÁVA Dokončení analýz trhů v oblasti elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad dokončil analýzy všech 18 relevantních trhů. Tím splnil své závazky vůči Evropské komisi dokončením implementace nového regulačního rámce elektronických komunikací.

Evropská komise dne 11. srpna t.r. ukončila šetření týkající se předložených analýz, vyjádřila s nimi souhlas, což ČTÚ umožnilo tyto analýzy vydat. Všechny analýzy relevantních trhů jsou zveřejněny na internetových stránkách ČTÚ (www.ctu.cz). Česká republika je tak spolu s Finskem a Itálií k dnešnímu dni v trojici zemí, které úspěšně dokončily analýzy všech relevantních trhů.

Na základě těchto analýz může nyní ČTÚ pokračovat ve vydávání regulačních rozhodnutí tam, kde je nutno reagovat na selhání trhu.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.  
předseda Rady           
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 24. srpna 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2006

Soubory ke stažení
Top