TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ zvýší kvalitu vybraných činností personálního řízení

Praha, 2. září 2014 – Český telekomunikační úřad spouští projekt s názvem „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“. Realizován bude nejpozději do 30. listopadu 2015.

Projekt má zvýšit kvalitu vzdělávání a rozvoje, hodnocení, výběru a následné adaptace a stabilizace zaměstnanců ČTÚ s využitím moderních prvků personálního řízení. V jeho rámci dojde i na pilotní realizaci specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V souladu se specifickými cíli výzvy operačního programu č. B6 OP LLZ se ČTÚ zaměří na tyto klíčové aktivity:

  • vytvoření dlouhodobé koncepce vzdělávání a rozvoje a hodnocení zaměstnanců ČTÚ a metodiky její implementace,
  • návrh obsahové podoby webové prezentace vzdělávání a rozvoje v ČTÚ,
  • vytvoření metodiky výběru zaměstnanců a následnou adaptaci a stabilizaci nových zaměstnanců ČTÚ,
  • pilotní realizaci specializovaných vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ.

Projekt je určen pro zaměstnance ČTÚ (vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci personálního odboru a ze širšího pohledu výstupů projektu rovněž všichni zaměstnanci ČTÚ). Vzejdou z něho konkrétní dlouhodobé koncepce, metodiky implementace a analýzy.

 

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

 

Projekt „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“
registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/B6.00045

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2. září 2014

 

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2014

OP

 

Soubory ke stažení
tz5602092014.pdf(154.74 KB)
Top