TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ zveřejnil Zprávu o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb za rok 2011

Praha, 11. června 2012. Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil Zprávu o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb za rok 2011.

ČTÚ podle § 37 odst. 1 zákona o poštovních službách dohlíží na to, zda jsou základní služby skutečně zajišťovány tak, jak vyplývá z poštovní licence udělené České poště, s.p. na období let 2009–2012. Současně dohlíží i na to, zda a jak jsou plněny požadavky, které s ohledem na jejich důležitost vyjmenovává příslušná směrnice Evropského parlamentu a Rady EU (Směrnice EP a Rady EU č. 97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby, ve znění pozdějších předpisů).

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb za rok 2011 je k dispozici zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. června 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2012

Soubory ke stažení
Top