TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ zveřejnil návrh podmínek výběrového řízení na kmitočty v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Praha, 17. června 2014 – Český telekomunikační úřad chce dále podpořit rozvoj mobilních služeb vysokorychlostního internetu, a proto dává do veřejné konzultace návrh podmínek výběrového řízení na kmitočty v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz.

Navrhované výběrové řízení se týká kmitočtů, které nebyly přiděleny v rámci aukce v roce 2013 v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz.

Cílem připravované aukce je umožnit využití uceleného souboru rádiových kmitočtů z pásem 1800 MHz a 2600 MHz, a podpořit tak rozvoj nových mobilních služeb vysokorychlostního přístupu k internetu, technologickou inovaci a soutěž na trhu. V zájmu efektivní správy kmitočtového spektra ČTÚ rovněž navrhuje stanovit podmínky zajištění celistvosti přídělů rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz (refarming).

Veřejná konzultace potrvá jeden a půl měsíce ode dne zveřejnění návrhu. Následně ČTÚ vyhodnotí a zohlední zaslané připomínky k návrhu a připraví konečné znění textu vyhlášení výběrového řízení. Vlastní zahájení řízení, včetně vyhlášení termínu pro podání přihlášek, se předpokládá na podzim letošního roku.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. června 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2014

Soubory ke stažení
tz4017062014.pdf(135.94 KB)
Top