TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ zaregistroval všech 5 přihlášek do aukce kmitočtů

Praha, 14. října 2013 – Český telekomunikační úřad prověřil žádosti o účast ve výběrovém řízení (aukci) za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Na základě výsledku tohoto hodnocení konstatuje, že všechny žádosti vyhovují stanoveným podmínkám účasti v aukci podle kapitoly 6.1 Vyhlášení výběrového řízení.

V rámci hodnocení kvalifikačních předpokladů posuzovala výběrová komise, zdali uchazeči splňují:

  • základní podmínky účasti (vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, uchazeč není v likvidaci a není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek);
  • odborné a technické podmínky účasti (oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích);
  • ekonomické a finanční podmínky účasti (složení finanční záruky).

Návazně bude ČTÚ jednotlivým uchazečům, jmenovitě společnostem Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Revolution Mobile a.s.SAZKA Telecommunications a.s. doručovat potvrzení o zápisu do aukce.

V příštím týdnu účastníci absolvují školení, včetně provedení 2 cvičných aukcí a jejich vyhodnocení. Zahájení ostré fáze elektronické aukce kmitočtů je plánováno na 11. listopadu 2013. K vydání rozhodnutí o udělení přídělu získaných rádiových kmitočtů by mělo dojít začátkem roku 2014 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. října 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2013

Soubory ke stažení
tz7514102013.pdf(152.34 KB)
Top