TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

Praha, 16. března 2020 – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes zahájil veřejnou konzultaci k návrhu podmínek chystaného výběrového řízení na kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Připomínky k návrhu bude možné v rámci veřejné konzultace uplatnit v souladu se zákonem o elektronických komunikacích do 16. dubna 2020

Konzultované podmínky výběrového řízení, které bude probíhat formou aukce, respektují požadavky usnesení vlády České republiky č. 84 ze dne 27. ledna 2020. ČTÚ podmínky upravil s ohledem na větší prohloubení podpory soutěže na všech úrovních trhu a rozvoje sítí 5. generace v souladu s vládní 5G Strategií.

V pásmu 700 MHz ČTÚ ustoupil od přímého vyhrazení jednoho bloku (o velikosti 2 x 10 MHz) pro nové zájemce s tím, že jednotlivý účastník výběrového řízení může získat maximálně 2×10 MHz. V pásmu 3,5 GHz byl spektrální limit stanoven na 60 MHz pro stávající operátory a 100 MHz pro ostatní operátory. Uvedené limity mohou být v případě nedostatečné poptávky navýšeny.

Z předmětu výběrového řízení je nově vyjmut úsek 3400–3440 MHz, který bude určen pro potřeby řešení směřujících k podpoře průmyslu 4.0. Bližší podmínky využívání tohoto úseku stanoví ČTÚ samostatně mimo podmínky výběrového řízení.

ČTÚ dále rozšířil závazek národního roamingu ve prospěch nových operátorů. Držitelé přídělů v pásmu 700 MHz, kteří jsou stávajícími operátory, budou povinni poskytnout národní roaming nejen ve prospěch případného nového operátora se ziskem kmitočtů v pásmu 700 MHz, ale i všech nových operátorů, kteří jsou nebo budou držiteli rádiových kmitočtů v celém pásmu 3440-3800 MHz. Pro žadatele o využití národního roamingu jsou stanoveny podmínky dosažení minimálního vlastního pokrytí obyvatelstva a jeho dalšího zvyšování.

Podmínky výběrového řízení dále stanoví povinnost velkoobchodní nabídky pro držitele kmitočtů z pásma 700 MHz, vč. zveřejnění referenční nabídky pro tzv. full i light verze mobilních virtuálních operátorů (MVNO), závazky PPDR, závazek refarmingu celého pásma 3440–3800 MHz a rozvojová kritéria, která zaručují, že s kmitočty bude nakládáno efektivně. Ty současně zahrnují povinnost dokrytí tzv. bílých míst, tj. obcí, kde dosud nejsou dostupné sítě 4G, a dále pokrytí velkých měst, železničních a silničních koridorů a plošného území ČR sítěmi 5G v definovaných termínech v souladu s vládní 5G Strategií.

Minimální (vyvolávací) cena za jednotlivé aukční bloky byla stanovena na základě analýzy dosažených cen v relevantních evropských zemích (benchchmarku).

Zahájení výběrového řízení ČTÚ předpokládá v průběhu června tohoto roku.

Soubory ke stažení
Top