TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ zahájí experimentální ověření dopadu provozu sítí LTE v pásmu 800 MHz na příjem digitální televize

Praha, 4. září 2012. Český telekomunikační úřad rozhodl o realizaci experimentu pro ověření dopadu budoucího provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálu zemského televizního digitálního vysílání. Jak ČTÚ informoval již v rámci přípravy podmínek vývěrového řízení (aukce) volných kmitočtů, cílem experimentu je ověřit jak postupy při zjišťování konkrétních příčin případného rušení příjmu, tak postupy, které budou rušení lokalizovat.

Na základě zkušeností ČTÚ s obdobnými problémy rušení televizního příjmu signály BTS systémů CDMA a GSM, lze očekávat, že naprostá většina případů rušení bude způsobena malou odolností televizních přijímacích zařízení proti silnějšímu signálu základnových stanic mobilní širokopásmové sítě LTE v pásmu 791 MHz – 862 MHz.

Úřad proto nabízí účast v připravovaném experimentu všem potenciálním zájemcům o využívání kmitočtů pro provozování sítí LTE. Zájemci se mohou přihlásit do 14.9.2012 na adresu Český telekomunikační úřad, odbor státní kontroly elektronických komunikací, Sokolovská 219, PP 02, 225 02 Praha 025 (mail statni_kontrola@ctu.cz).

Základní informace o experimentu včetně technických a administrativních podmínek jsou k dispozici na www.ctu.cz a to zde. Další podrobnosti (např. lokality pro experiment a přesnější časové údaje) budou s účastníky experimentu dohodnuty následovně.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. září 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2012

Soubory ke stažení
tz5004092012.pdf(91.82 KB)
Top