TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ vyhlašuje veřejnou konzultaci technických a organizačních podmínek pro přenositelnost telefonních čísel

Praha, 17. září 2012. Český telekomunikační úřad vyhlašuje veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, jímž se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a s nimi související zásady pro účtování ceny mezi podnikateli.

ČTÚ zpracoval návrh Opatření s důrazem na vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu. Návrh mimo jiné zkracuje lhůtu na přenesení telefonního čísla na čtyři pracovní dny od uplatnění požadavku na přenesení čísla u přejímajícího operátora či poskytovatele služby. Doba přerušení služby by přitom neměla přesáhnout tři hodiny.

Úřad přistoupil ke změně Opatření v souladu s příslušnými paragrafy novely zákona o elektronických komunikacích č. 468/2011 Sb., kterou dochází k transpozici revidovaného znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací do českého právního řádu. Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnici 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění dříve přijaté související směrnice. Návrh opatření rovněž implementuje i příslušnou novou terminologii použitou v evropských směrnicích.

Návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel je k dispozici na diskusním místě na webových stánkách ČTÚ zde. Připomínky lze podávat do jednoho měsíce od data zveřejnění.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. září 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2012

Soubory ke stažení
tz5417092012.pdf(91.09 KB)
Top