TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ vyhlásil „Milostivé jaro“ pro provozovatele zařízení RLAN

Praha, 16. 03. 2022 – Český telekomunikační úřad v roce 2021 při kontrolách zaznamenal nárůst počtu porušování podmínek využívání kmitočtů a provozování zařízení dle všeobecného oprávnění VO-R/12. Více jak 80 % kontrol odhaluje taková porušení ze strany provozovatelů RLAN, která následně vedou k přestupkovým řízením a sankcím. Vzhledem ke ztíženým podmínkám provozování RLAN zařízení v nouzovém stavu a s ohledem na zásadní změny zmiňovaného všeobecného oprávnění v průběhu roku se ČTÚ rozhodl vyhlásit tzv. „Milostivé jaro“.

V uplynulém roce ČTÚ při kontrolách zaznamenal výrazný nárůst počtu porušení podmínek využívání kmitočtů a provozování zařízení dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11.

ČTÚ si je vědom skutečnosti, že provozovatelé RLAN zajišťovali provoz zařízení v nouzovém stavu, v podmínkách omezeného pohybu a dalších restriktivních opatření, která mohla negativně dopadat na správu provozovaných zařízení a sítí. V neposlední řadě si je vědom, že v tomto krizovém období došlo k několika významným změnám v podmínkách pro provoz zařízení a využívání kmitočtů dle tohoto všeobecného oprávnění.

V období, které potrvá od 15. března do 30. června 2022, nebude ČTÚ provádět kontroly zaměřené na využívání kmitočtů a provozování RLAN zařízení podle všeobecného oprávnění č. VO-R/12 z vlastní iniciativy. ČTÚ tak vytváří dostatečný prostor pro provozovatele zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz zkontrolovat si svá zařízení a sítě, případně odstranit zjištěné nedostatky. Po ukončení „Milostivého jara“ dojde k zintenzivnění kontrol. Více informací zde.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Barbora Havelková 

Top