TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ vydává informaci o vývoji trhu elektronických komunikací v České republice

Praha, 2. listopadu 2012. Český telekomunikační úřad dnes vydává jedinečný souhrn informací o vývoji na českém trhu elektronických komunikací v roce 2011. Většinu indikátorů ČTÚ doplnil o údaje za předcházejících pět let a u vybraných ukazatelů pak nabízí i jejich stav ke konci prvního pololetí 2012.

Pro přípravu tohoto dokumentu využil Úřad data získávaná ze systému elektronického sběru dat. Tento systém umožňuje ČTÚ získávat informace od všech podnikatelů v elektronických komunikacích a mít tak detailní přehled o vývoji domácího trhu. Metodika používaná při sběru dat vychází z metodiky používané Evropskou komisí.

Informace ČTÚ shrnuje základní trendy ve vývoji odvětví jako celku a podrobněji sleduje vývoj v jednotlivých segmentech trhu.

Základní trendy ve vývoji odvětví

Zveřejněná data potvrzují dlouhodobý trend poklesu trhu pevné telefonní služby, který prozatím neovlivnil ani pokračující růst podílu veřejně dostupných telefonních služeb poskytovaných na VoIP přípojkách. Celkové tržby poklesly v roce 2011 na 118,6 miliardy korun, což představuje meziroční úbytek 6,4 procenta. Nejvyšší meziroční pokles přitom zaznamenaly tržby za mobilní služby. Klesly o 6,7 procenta na 69,5 miliardy korun, tj. o 6,7 procenta.

Investice do sítí a služeb elektronických komunikací meziročně poklesly o 3,9 procenta na 14,44 miliardy korun. Zaměstnanost v oboru elektronických komunikací stejně jako v roce 2010 meziročně poklesla o 2,2 procenta, a to na 20 400 zaměstnanců.

Hlasové služby v pevných sítích

Počet účastnických stanic v uplynulém roce klesl na 2,27 milionu, meziročně o 3,9 procenta. Penetrace účastnickými stanicemi poklesla z 22 procenta v roce 2010 na 21,6 procenta v roce 2011. Počet účastnických stanic v domácnostech se snížil o 6,4 procenta na 1,21 milionu. U právnických a podnikajících fyzických osob se počet účastnických stanic snížil o 0,9 procenta na 1,07 milionu. U obou segmentů ale vzrostl podíl účastnických stanic využívajících technologii VoIP (telefonování prostřednictvím Internetu).

Celkové tržby za volání na maloobchodním trhu meziročně klesly o 16,3 procenta na 2,91 miliardy korun bez DPH. V roce 2011 bylo v pevných sítích přeneseno 746 080 čísel, zatímco v roce 2010 se přeneslo 684 049 čísel.

Mobilní služby

Na mobilním trhu se meziročně zvýšil objem originovaného volání a dále narostl podíl mobilních datových služeb na celkovém broadbandovém trhu. Počet aktivních SIM karet dosáhl v roce 2011 celkem 13,5 milionu, což představuje meziroční nárůst o 2,9 procenta a penetraci (počet aktivních SIM karet na 100 obyvatel) ve výši 127,6 procenta. Podíl aktivních předplacených SIM karet na celkovém počtu aktivních karet přitom průběžně klesal, a to na 40 procent.

Provoz v mobilních sítích v roce 2011 meziročně vzrostl o 3,8 procenta na 15,7 miliardy reálných minut1). Převažující část (9,9 miliardy reálných minut) tvořilo v roce 2011 volání do vlastní mobilní sítě, jehož podíl na celkovém provozu v mobilních sítích vzrostl na 63,3 procenta. Tržby z hlasových služeb se meziročně snížily o 12,2 procenta na 39,7 miliardy korun. Průměrná cena za reálnou minutu volání se snížila na 2,45 koruny bez DPH, průměrný roční výnos na uživatele za hlasové služby dosáhl hodnoty 2 940 korun bez DPH.

Počet odeslaných SMS zpráv se meziročně snížil o 11,5 procenta na celkový počet 7,1 miliardy zpráv. Převažující část (53,5 procenta) tvořily SMS zprávy odesílané do vlastní sítě. Tržby za odeslané SMS zprávy poklesly o 2,3 procenta na 8,3 miliardy korun bez DPH, což zvedlo průměrnou cenu za odeslanou SMS zprávu v porovnání s rokem 2010 na 1,16 koruny bez DPH, tedy o 10,5 procenta (11 haléřů).

Celkový počet odeslaných MMS zpráv se meziročně snížil na 54,2 milionu, což odpovídá úrovni roku 2009. Tržby za odeslané MMS zprávy dosáhly 243 milionů korun bez DPH. Průměrný roční výnos na uživatele za poskytované služby celkem poklesl na hodnotu 5 064 korun bez DPH. V mobilních sítích bylo v roce 2011 přeneseno 336 889 mobilních čísel.

Přístup k síti Internet

Počet širokopásmových přístupů k internetu v roce 2011 meziročně vzrostl o 12,2 procenta na více než 3,1 milionu. Na růstu se podílel především rozvoj mobilních a FTTx (optických) přístupů. Penetrace širokopásmových přístupů se v roce 2011 zvýšila z 26 procent na 30 procent a penetrace bez zahrnutí mobilních přístupů z 21 procent na 23,7 procenta. Podíl společnosti Telefónica na maloobchodním trhu xDSL přístupů poklesl meziročně z 85,6 procenta na 85,2 procenta.

Šíření rozhlasového a televizního vysílání

Televizní vysílání přijímají obyvatelé ČR pomocí několika vysílacích platforem, jejichž podíl se průběžně měnil zejména v souvislosti s rozšiřujícím se pokrytím signálem zemského digitálního televizního vysílání. Podíl jednotlivých platforem na hlavním příjmu televizního vysílání v domácnostech byl v roce 2011 následující: zemské analogové televizní vysílání – 2,4 procenta, zemské digitální televizní vysílání (DVB-T) – 50,1 procenta, televizní vysílání prostřednictvím kabelové televize (analogové i digitální – DVB-C) – 20,4 procenta, televizní vysílání prostřednictvím satelitu (digitální DVB-S) – 25,6 procenta a televizní vysílání prostřednictvím IP protokolu pevných širokopásmových sítí (IPTV) – 1,5 procenta.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. listopadu 2012

_________________________

1)Reálná minuta odpovídá skutečné době volání bez ohledu na účtování.

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2012

Soubory ke stažení
tz5902112012.pdf(115.75 KB)
Top