TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ udělil oprávnění k provozu evropských horkých linek pro pohřešované děti a pro emocionální podporu na území ČR

Praha, 30. srpna 2012. Český telekomunikační úřad rozhodl v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích o udělení oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 000 pro přístup ke službě „Horká linka pro případy pohřešovaných dětí. Dále rozhodl o využívání evropského harmonizovaného čísla 116 123 pro přístup ke službě se sociální hodnotou „Linky důvěry poskytující emocionální podporu“.

Oprávnění k využívání čísel 116 000 a 116 123 byla udělena občanskému sdružení Ztracené dítě o. s., se sídlem Praha 4, Hněvkovská 1241/34, PSČ 148 00, IČO 227 53 974.

Telefonní linky 116 000 a 116 123 jsou součástí číselných rozsahů 116 000 až 116 111 a 116 113 až 116 999, vyhrazených pro evropská harmonizovaná čísla v souladu s Rozhodnutím Komise (2007/116/ES, ve znění pozdějších změn) o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro služby se sociální hodnotou.

Číslo služby 116 000 „Horká linka pro případy pohřešovaných dětí“ bude přijímat hovory ohlašující pohřešované děti a předávat je policii. Nabídne rovněž podporu osobám odpovědným za pohřešované dítě a bude nápomocná při vyšetřování. Služba bude dostupná na celém území ČR, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Číslo služby 116 123 „Linky důvěry poskytující emocionální podporu“ umožňuje volajícímu pohovořit si s osobou, která mu naslouchá, aniž by ho odsuzovala. Nabízí také emocionální podporu těm, kteří trpí samotou, nacházejí se ve stavu psychologické krize nebo uvažují o sebevraždě. Pokud nebude služba dostupná nepřetržitě (tj. 24 hodin denně, 7 dnů týdně, po celé zemi), musí poskytovatel služby zajistit, aby informace o dostupnosti služby byla veřejně a snadno k dispozici a aby v době nedostupnosti bylo volajícím sděleno, kdy bude opět dostupná.

O zprovoznění uvedených služeb bude veřejnost včas informována.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 30. srpna 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2012

Soubory ke stažení
tz4930082012.pdf(93.45 KB)
Top