TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ stanovuje nové trhy připadající v úvahu pro regulaci ex ante

Praha, 05. května 2021 – Rada Českého telekomunikačního úřadu dnes stanovila nové relevantní trhy v oboru elektronických komunikací. Příslušné opatření bude zveřejněno v nejbližší částce Telekomunikačního věstníku.

Rada ČTÚ na svém dnešním zasedání přijala opatření obecné povahy, kterým v návaznosti na loňské doporučení Evropské komise nově stanovila tři relevantní velkoobchodní trhy elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro ex-ante (předběžnou) regulaci. Velkoobchodní trhy služeb s místním přístupem v pevném místě a s vyhrazenou kapacitou jsou převzaty z doporučení Evropské komise. Třetím je trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám, který byl stanoven na základě národního rozhodnutí.

Rada ČTÚ opatřením rovněž stanovila, že přezkumu budou podrobeny i všechny dosud definované relevantní trhy. Návrh opatření byl konzultován jak s odbornou veřejností, tak s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Další informace ČTÚ zveřejnil již ve fázi projednávání návrhu opatření v monitorovací zprávě č. 3/2021, v části Analýzy trhů (str. 9).

 

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top