TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků a předkládá je k veřejné konzultaci

Praha, 17. září 2012. Český telekomunikační úřad předkládá k veřejné konzultaci návrhy čtyř rozhodnutí o ceně. První tři návrhy upravují velkoobchodní ceny za propojení ve veřejných mobilních telefonních sítích společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone za službu ukončení volání (terminace). Čtvrtý návrh se týká změny velkoobchodních cen ve veřejné pevné síti společnosti Telefónica. Všechny návrhy rozhodnutí o cenách předpokládají jejich snížení.

Ve veřejných mobilních telefonních sítích se navrhuje:

  • snížit velkoobchodní ceny za terminaci z 0,55 Kč/min. na 0,27 Kč/min.

Ve veřejné pevné telefonní síti společnosti Telefonica se navrhuje snížit velkoobchodní ceny:

  • na poslední tranzitní ústředně, při silném provozu: z 0,34 Kč/min. na 0,08 Kč/min.,
  • na poslední tranzitní ústředně, při slabém provozu: z 0,17 Kč/min. na 0,04 Kč/min.,
  • na místní (HOST) ústředně, při silném provozu: z 0,30 Kč/min. na 0,07 Kč/min.,
  • na místní (HOST) ústředně, při slabém provozu: z 0,15 Kč/min. na 0,04 Kč/min.

Všechny navrhované ceny jsou založeny na výpočtu metodou „pure“ LRIC. Na velkoobchodní úrovni jsou účtovány po sekundách a jsou uvedeny bez DPH.

Záměrem ČTÚ je vydat rozhodnutí s novými cenami ještě do konce letošního roku.

Návrhy všech čtyř rozhodnutí o ceně jsou k dispozici na diskusním místě na webových stánkách ČTÚ zde. Připomínky lze podávat do jednoho měsíce od data zveřejnění. Po ukončení veřejné konzultace budou připomínky vypořádány a ČTÚ zveřejní konečnou verzi dokumentu.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. září 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2012

Soubory ke stažení
tz5517092012.pdf(94.97 KB)
Top