TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ informuje: Provozování rádiem řízených hraček – RC modelů

Praha, 13. prosince 2012. Český telekomunikační úřad upozorňuje, že rádiem řízené hračky, tzv. RC modely, mohou být provozovány pouze na vyhrazených kmitočtech. Zejména se jedná o kmitočtová pásma 35 MHz (pouze pro létající modely) a o pásma 27 a 40 MHz (pro všechny ostatní modely). Využíváno je i kmitočtové pásmo 2,4 GHz.

Pokud RC model pracuje mimo stanovené kmitočty, může způsobit škodlivé rušení v kmitočtových pásmech vyhrazených jiným uživatelům. Jedná se například o kmitočty 45 až 85 MHz (kmitočty určené pro rozhlasovou službu pohyblivé sítě a spoje a pro necivilní využití) a o pásmo 35 MHz. Je-li právě v tomto pásmu provozován jiný, než letecký model, hrozí riziko poranění osob či poškození majetku. A to z důvodu nekontrolovatelného pádu leteckého modelu.

Uživateli zařízení způsobujícího škodlivé rušení hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

ČTÚ proto s cílem ochránit spotřebitele před důsledky nevhodného nákupu RC modelů zpracoval základní informaci o celé problematice. Informace mimo jiné zahrnuje rady, jak postupovat při nákupu. Tři hlavní rady jsou následující:

  • Nekupovat anonymní hračky. Před koupí jakékoliv modelu si ověřit, zda je opatřen informací o výrobci nebo dovozci, případně distributorovi.
  • Nekupovat rádiem řízené hračky bez označení CE a bez přiloženého prohlášení o shodě (v originále Declaration of Conformity), či bez funkčního odkazu na internetové stránky, kde lze plnou verzi prohlášení o shodě získat.
  • Při výběru hračky na dálkové ovládání si ověřit, na jakém kmitočtu pracuje. Nekupovat výrobky bez označení vysílacího kmitočtu nebo s deklarovaným kmitočtem mezi 45 a 85 MHz či u neleteckých modelů 35 MHz.

Celé znění Informace spotřebitelům naleznou zájemci na webových stránkách ČTÚ v sekci Ochrana spotřebitele.
Související předpisy – Všeobecné oprávnění VO-R/10/04.2012-7 a Všeobecné oprávnění VO-R/15/08.2005-27) – jsou k dispozici zde a zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. prosince 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2012

Soubory ke stažení
tz6913122012.pdf(97.73 KB)
Top