TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekounikační úřad schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Rada Českého telekomunikačního úřadu dnes schválila vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání. Vyhláška je jedním z prováděcích právních předpisů zákona o elektronických komunikacích, který upravuje mimo jiné i proces digitalizace zemského televizního vysílání.

Účelem vyhlášky je právní zakotvení způsobu stanovení území pokrytého signálem zemského televizního vysílání, metody stanovení intenzity elektromagnetického pole a způsobu z toho odvozeného pokrytí obyvatel signálem televizního vysílání.

Předmětná právní úprava by měla zajistit jednotná a závazná kriteria nezbytná pro zjištění a porovnání příjmové situace obyvatel České republiky, zejména v období realizace přechodu na zemské digitální televizní vysílání, resp. pro porovnání příjmové situace zemského analogového televizního vysílání se zemským digitálním televizním vysíláním. Česká republika jako člen Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) vydáním této vyhlášky plně respektuje doporučení ITU týkající se dané problematiky.

PhDr. Petra Zindulková v. r.        
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu    

Praha 30. dubna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2008

Soubory ke stažení
Top