TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad zveřejňuje dotazy a odpovědi k aukci volných kmitočtů

Praha, 6. srpna 2012. Český telekomunikační úřad dnes zveřejňuje odpovědi na otázky k výběrovému řízení (aukci) na volné kmitočty získané úspěšným přechodem na digitální televizní vysílání. Otázky mohly být pokládány po dobu dvaceti jednoho kalendářního dne od data vyhlášení aukce, tedy do 2. srpna 2012. ČTÚ se zavázal, že všechny odpovědi zpracuje a zveřejní do čtyř kalendářních dní.

ČTÚ obdržel k 2. srpnu 2012 dotazy od celkem šesti domácích i zahraničních subjektů. Dotazy směřovaly zejména k podmínkám účasti v aukci, k podmínkám využívání nabízených kmitočtů, k závazkům národního roamingu a rovněž k pravidlům vlastní aukční fáze. Další skupina dotazů se týkala postupu ČTÚ při ověřování plnění stanovených rozvojových kritérií a při řešení případů vzájemného rušení nových a současných rádiových sítí. V souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení ČTÚ každému z tazatelů na jím uplatněné otázky odpovídá ještě písemnou formou. ČTÚ nebude v této fázi strategického rozhodování potenciálních zájemců o účast v aukci zveřejňovat seznam tazatelů.

Souhrnný přehled dotazů a odpovědí ČTÚ je přílohou této zprávy. Zájemci ho mohou nalézt i na www.ctu.cz.

Lhůta pro doručení přihlášek do aukce končí dne 10. září 2012 ve 12:00 hod. Otevření obálek s přihláškami proběhne následující pracovní den, tedy 11. září 2012 v 9:00 hod. v sídle ČTÚ. Podle dalšího předběžného harmonogramu pak budou do 10. října žadatelé informováni o splnění či nesplnění podmínek účasti a ti úspěšní obdrží pozvání do aukční části. Školení účastníků a dvě zkušební aukce proběhnou počátkem listopadu. Vlastní aukci kmitočtových úseků a následné přiřazení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům aukce proběhne ještě do konce tohoto roku. K vydání rozhodnutí o udělení přídělů získaných rádiových kmitočtů ČTÚ by pak mělo dojít na počátku roku 2013 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 6. srpna 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2012

Soubory ke stažení
tz4406082012.pdf(91.77 KB)
Top