TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad zveřejňuje aktualizaci D-Book(u)

Praha, 14. srpna 2012. Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil aktualizovaný dokument D-Book. Tento dokument shrnuje doporučené technické parametry digitálních přijímačů a dalších přijímacích zařízení, nezbytných pro zajištění bezproblémového příjmu zemského digitálního televizního vysílání v České republice ve standardu DVB-T a nově DVB-T2.

„D-Book je nezbytnou pomůckou pro výrobce a prodejce digitálních televizních přijímačů a set-top boxů. Respektování jím stanovených parametrů dává televiznímu divákovi jistotu, že jím zakoupený přijímač bude bezchybně přijímat digitální vysílání v České republice“, říká Pavel Dvořák předseda Rady ČTÚ a dodává: „D-Book současně představuje jeden z nezbytných kroků na cestě budoucího rozvoje zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2. Ten umožní v budoucnosti zvýšit kvalitu televizního vysílání a perspektivně prohloubit efektivitu využití kmitočtů“.

Dokument, který má doporučující charakter, byl připraven v rámci technické skupiny při ČTÚ. Jejími členy jsou zástupci provozovatelů televizního vysílání, výrobců a prodejců televizních přijímačů, zástupci Českého metrologického institutu, vybraní techničtí experti a pracovníci ČTÚ.

D-Book je umístěn na stránkách Českého telekomunikačního úřadu v sekci:

  • Působnost ČTÚ/Digitální vysílání/Předpisy – D-Book
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. srpna 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2012

Soubory ke stažení
Top